Kroniek van Ekehaar
Geschiedenis van een gehucht in het Dingspel Rolde

Deel van de kaart: Veldnamen en bodemgebruik in de gemeente Rolde volgens gegevens van het Verpondingsveldwerk, ca. 1650. 
Stichting voor Bodemkartering Wageningen 1969, afdeling historische geografie.
Bron: Naamkunde, 1ste jaargang (1969) Afl. 2-4

  Henk Ratering -  email: zie startpagina