Onze Familie
 Genealogie Ratering/k

Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 151 t/m 200 van 496

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» Volgende»

   Aantekeningen   Verbonden met 
151 Familiesamenstelling ontleend aan doopboek Goor, een artikel in de Heraldieke Bibliotheek, jrg. 1882, aan W. Duinkerken: 'Sinds de Reductie van Groningen'deel 1 (1992) en aan T.A. Romein: 'De hervormde predikanten van Drenthe'.
Zie ook het artikel van W.J. Fournier 'De familie Meiling' in: Goor, dat is mijn plaetske.
 
Meiling, Hoseas (I812)
 
152 GA en OA: Ratering

HA: Willem Ratering, geboren te Rolde van beroep onbezoldigd rijksveldwachter 31 jaar wonend te Vries zoon van Hendrik Ratering overleden en Hendrikje Timmermans arbeidster wonend te Rolde, en Aaltien Koerts geboren te Vries, zonder beroep, 28 jaar, wonend te Yde, dochter van Albert Koerts overleden en van Annechien Paas, zonder beroep, wonend te Yde hierbij tegenwoordig.
Getuigen Jan Koerts, 25 jaar van beroep wever wonend te Yde, broeder der bruid, Geert Schuiling, 41 jaar landbouwer wonend te Zeijen, zwager der bruid, Thie Ratering, 37 jaar, dienstknecht wonend te Vries, broeder van de bruidegom en Jan Ratering, 43 jaar, landbouwer wonend te Anlo, broeder van de bruidegom.

Nationale Militie: 13.5.1873 ingelijfd en uit hoofde van expiratie van dienst op den 12.5.1878 met paspoort uit den dienst ontslagen.

Verhuist 10 mei 1911 van Vries naar Asen, Loon 5. 
Ratering, Willem (I303)
 
153 GA en OA: Ratering

OA moeder Hendrikje Timmermans: overleden ten huize van haren zoon Thie in Vries.

Aangifte van de nalatenschap gebeurt door Jantien Stoel winkelierster en landbouwersche en weduwe van Thie Ratering te Vries als moeder en voogdesse van haar minderjarige kinderen Henderkien, Jantien, Hillechien en Trientje Ratering.
Thie Ratering in leven koopman en landbouwer is 5.8.1895 te zijnen huize in Vries overleden zonder het maken van een testament. De overledene heeft tot zijn enige erfgenamen nagelaten zijn minderjarige vier kinderen. Staat der goederen in de gemeente Vries:
huis en erf, percelen bouwland, weiland en veen.
In de gemeente Rolde een huis en erf, een huis en bouwland en bouwland. (NB Het kindsdeel hiervan ?)
Alle onroerende goederen worden door de aangeversche voor de helft geschat op f 1500,--.
Roerende lichamelijke goederen voor de helft geschat op f 300,--.
Contanten voorhanden f 10,-- zodat het actief bedraagt f 1810,--.
Passief.
Een hypothecaire schuldlening van f 1000,--, voor de helft f 500,--.
Wijnhandelaar Mennega wegens geleverde sterke dranken voor 1/2 f 19,--.
Wijnhandelaar Smit wegens geleverde sterke dranken voor 1/2 f 24,--.
Koopman ( ) aan de Rolderstraat wegens geleverde kruidenierswaren f 24,50.
(Successiememories Assen 6/8704) 
Ratering, Thie (I42)
 
154 GA en OA: Ratering
HA: Harm Ratering, oud 28 jaar, beroep dienstknecht, wonend te Grolloo, zoon van Hendrik Ratering, overleden en Hendrikje Timmermans zonder beroep wonend te Oldemarkt hierbij tegenwoordig, en Jantje Stevens, zonder beroep, oud 18 jaar, geboren en wonend te Grolloo dochter van Was Stevens van beroep landbouwer wonend te Grolloo hierbij tegenwoordig en van Zwaantje Gommer overleden.
Getuigen Jan Ratering 46 jaar wonend te Eext broeder van de bruidegom, Willem Stadman, landbouwer 45 jaar, wonend te Grolloo, zwager van de bruidegom, Reinder Venekamp, logementhouder, 35 jaar, wonend te Grolloo, oom van de bruid en Jan Boerma, landbouwer, 35 jaar, wonend te Grolloo, onverwant.
Allen tekenen met ‘uitzondering van de moeder van de bruidegom welke verklaarde niet te kunnen schrijven'.

Nationale Militie: beroep landbouwer, vrijgesteld uit hoofde van broederdienst. Als plaatsvervangend milicien ingelijfd bij 7e regiment infanterie, gem. Amsterdam.
Is in 1884 bij de verdeling van de nalatenschap van zijn vader milicien der infanterie te Amsterdam (Not. Hora Siccama 17.3.1884 nr. 48)

BR Rolde: komt in 1886 in de gemeente wonen, ongehuwd, te Grolloo.
Eerst als beroep vermeld kapper, later logementhouder.
De HA van dochter Hendrikje (1915) vermeldt als zijn beroep landbouwer en de HA van zoon Hendrik (1919) cafehouder.

Grolloo van verleden tot heden vermeldt:
'Een goede gelegeneheid om een borrel te drinken is er in Grolloo altijd geweest. Het is moeilijk na te gaan welke gelegeneheid men daartoe had in de vorige eeuwen maar voor zover de gedachten reiken van de huidige oudste dorpsinwoners komt men steeds de namen Ratering en De Weme tegen. Cafe Ratering was daarvoor echter al bekend als cafe Venekamp. Het tappen van een borrel was voor deze families een bijverdienste want hun voornaamste bezigheid lag toch in het boerenwerk. '
Dochter Warmeltje van Harm Ratering trouwde met Hendrik Hofsteenge, die het bedrijf heeft voortgezet.
(Commissie Dorpsbelangen, Grolloo van verleden tot heden, 1983)

 
Ratering, Harm (I18)
 
155 GA en OA: Ratering Ratering, Harm (I376)
 
156 GA en OA: Raterink Raterink, Willem (I377)
 
157 GA: aangifte door vroedvrouw Bantjes. Scholten, Jennegien (I402)
 
158 GA: De Loo 257. HA: beiden wonend op de Loo. BR Coevorden 1860-79: Helena met gezin woont Loo 481 Raterink, Johannes (I244)
 
159 GA: Harm Raterink 53 jaar arbeider geeft aan dat geboren is van Fennichje op 26.12.1894 Jantina.. Raterink, Jantina (I656)
 
160 GA: Jan Hendrik Raterink verklaart dat zijn ongehuwde dochter Johanna Harmina is bevallen van Harmina Gezina Raterink, Harmina Gezina (I446)
 
161 GA: Rasterink, dr. van Willem Raterink bakker alhier (=Groningen) Raterink, Janna (I637)
 
162 GA: Raterink, OA: Ratering

overl. ten huize van zijn vader te Rolde, 29 jr.
wonende te Ter Aard, gem Vries 
Ratering, Harm (I306)
 
163 Geb. dat uit OA.
Naam vlg.: Duinkerken. Reductie etc.: Christina Gesina, maar bijv. OA G.A.B. Amshoff wed. Willinge geeft Christina Maria. 
Meiling, Christina Maria Elisabeth (I1683)
 
164 Geb. dat. uit OA - HA 23.1 Amshoff, Gesina Anna Berendina (I1692)
 
165 Geb. dat. volgens OA (werd 62 jaar en 5 maanden).
HA: Jantje Tjarks, oud 26 jaar, dienstmeid wonend te Eleveld. 
Tjarks, Jantje (I39)
 
166 Geb.dat 26.4.1799 (OA) en 2.5.1799 (HA). Amshoff, Lucretia Johanna Esina (I1694)
 
167 Geb.dat ook 5.10.1852; ove. dat. ook 27.9.1931 (Nancy Zacchetti) DeFouw, Marinus (I1111)
 
168 Geb.dat vlg. C. Penning: 17 mei 1879; vlg. Debbi: 14.12.1879 erd getrouwd door P.E. Ekster, dominee van de Holland Christian Reformed Church. Getuigen: John Raterink en Martin D. Post. Raterink, Janna (Jennie) (I1136)
 
169 geb.dat vlg. GA Anloo 28.12.1822, vlg. bijl HA 25.12.1822 Hofsteenge, Jakob (I690)
 
170 Geb.dat vlg. HA Reinders, Grietien (I691)
 
171 Geb.dat vlg. huwelijksindex: 16.8.1829 Raterink, Gese (I1312)
 
172 Geb.dat vlg. Nancy 07.07.1890. Grit, Jochem (Joe) (I1213)
 
173 Geb.dat vlg. Nancy Zacchetti 01.08.1889 Raterink, Berend (Benjamin) (I1186)
 
174 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Raterink, Marvin (I1211)
 
175 Geb.dat. vlg. extract bij huw. bijl.:14.08.1836 Tingen, Geertien (I685)
 
176 Geb.datum als vermeld is van Nancy Zacchetti (datafile)
Vlg. Jim Boeve (awt.ancestry.com) is het geboortejaar 1862, is hij eerst getrouwd geweest met Markje (Maggie) Arens, geb. 6.2.1860 en trouwde hij op 11.07.1885 met Elizabeth Slagh. 
Ratering, Matthew (Matt) (I1106)
 
177 Geb.datum ook 03.1871 (Nancy Zacchetti) 'Does not speak English but Gelders (?)' Bronsink, Elizabeth (Betsey) (I1252)
 
178 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Grice, Karen Mae (I110)
 
179 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Ratering, Steven James (I109)
 
180 Gebruikgemaakt van 'Genealogie Schöningh, bewerkt en medegedeeld door J.J. Vürtheim Gzn' in De Navorser 1917.
Voor een complete genealogie zie aldaar. Het deel hiervan dat betrekking heeft op Nederland is zoveel mogelijk overgenomen, 
Schöningh, Tebbe (Tobias) (I1727)
 
181 Gedoopt als Seino.
Volgde zijn vader op als predikant in Goor (bron: W.J. Fournier in: Goor, dat is mien plaetske)
Data kinderen grotendeels ontleend aan: aantekeningen van Johannes Jacobus Slaterus (1700-1745) en diens vrouw Christina Geertruid Meiling (1701-1780) en aan Walter Tenfelde, Die Prediger der Reformierten Gemeinde der Stadt Lingen (Ems), 1968.
Uit voornoemde aantekeningen:
MDCCXLVI. D. 6 Decemb: is Mijns broeders Zeer Lieve Vrouw Christina Sertorius, dogter van Samuel Sertorius in leven predikant tot Markelo, in den ouderdom van 46 jaaren en ruim 2 maanden door den Heere van Leven en Dood tot zijn eeuwige Vreugde en Heerlijkheid overgenomen en in de Kerke tot Lingen begraven. En het was naeuwelijks 6 weken daarnae, namentlijk d. 23 Jan: 1747 wanneer het God behaegde haaren Man, Mijner Zeer Waarden en Lieven Broeder Zeno Meiling, Curator van de Scholen, Eerste Hoogleeraar in de H. Godtgeleertheid, en Predikant tot Lingen, in den Ouderdom van 53 jaaren, door een Zagten en Zaligen dood van Zijnen Post af te lossen tot overgrote droefheid van mij en nageblevene kinderen, welke 9 zijn, namenlijk
Samuel Meiling, thans predikant tot Diepenheim
Jacob Henderik, thans predikant tot Markelo
Hoseas, Proponent, nu Predecant te Gildehaus
Johannes, vervolgens predicant te Tubbergen geworden
Christina, Huisvrouw van de Professor en Rector Ferdinandus Stosch
Sylvester, thans predicant te Oldenzael
Wilhelm
Esina Lucretia nu gehuwd aan W. Dull predicant te Tubbergen.
(Ik had eerst ook nog als zoon #1578, maar die wordt noch in de 'aantekeningen' noch door Tenfelde genoemd; daarom hier doorgehaald). 
Meiling, Zeno (I815)
 
182 Gedoopt RK Statie Guldenstraat.
Huwelijkscontract tussen Henricus Ignatius Sevenstern zoon van brouwer Henricus Sevenstern en Johanna Helena Betink, en Margaritha Maria Aldegonda Schöningh, dochter van wijlen wijnhandelaar Bernardus Schöningh en Anna Maria Zureik, 1757, april 26. Woonden aan de Bruggestraat.
(Archief Gn. toegangsnr. 1181; nr. 10)
In Huw.inschr.: pq Mr. Schoningh, als broeder. 
Schöningh, Margaretha Maria Aldagonda (I1616)
 
183 Geëmigreerd in 1881 (bron: Harger) Raterink, Jan (John) (I1376)
 
184 Geen doopinschrijving gevonden; aanname dat Fennighijn een kind van Hindrick is op basis van de vernoemingen. Rateringhs, Fennighijn (I169)
 
185 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Raterink, Geertje (I569)
 
186 Geertyn Alberts van Dalen JD Alberts, Geertyn (I1155)
 
187 Genealogie Sevenstern in De Ned. Leeuw 1947. Henricus was 'voorstander der roomsgezinde armen'. Had met Margaretha 3 kinderen. Sevenstern, Henricus Ignatius (I1617)
 
188 Georgetown Cemetry Georgetown Township
Henry Raterink 1861-1916

Het huwelijk werd voltrokken door ds. Geert Broene. Als getuigen waren aanwezig Teunis Raterink en Martin Rypma.

Census 1900: wed. Jacobje Raterink (vrouw van Teunis) woont bij hen in.

 
Raterink, Hendrik (Henry) (I1100)
 
189 Gerrit is evenals zijn verloofde overleden aan difterie. Raterink, Gerrit (I738)
 
190 get. bij huw. Gerridina Zwavelink, Jan Harm (I396)
 
191 Getrouwd door P. Ekster, dominee. Getuigen: Leendert DeBok en Jan Raterink. DeBok, Jan (John) (I1135)
 
192 Getuige bij het huwelijk is onder andere broer Hendrik Ratering smidsknecht te Roden.

In 1908 ambtenaar ter secretarie gem. Vries, daarna gem.secr. van Westerbork en Borger.

 
Ratering, Albert (I349)
 
193 Getuige bij het huwelijk was Harm Raterink landbouwer oud 24 jaar wonend te Coevorden.

BR Amsterdam:
wonen 1878/1888 in Amsterdam. 
Plantinga, Jan (I1171)
 
194 Getuige bij huwelijk 24.5.1854 van Willem Ratering en Aaltien Koerts. Getuige bij eigen huwelijk: Thie Raterink, 26 jaar, boerenknecht, woonachtig te Amen, broeder van de bruidegom. GA en OA: Raterink. Raterink, Jan (I305)
 
195 Getuige bij huwelijk o.a. vader Harm Raterink, klompenmaker. Raterink, Jan (I427)
 
196 Getuigen bij het huwelijk Evert Hemmes (Hommes ?) landbouer te Rolde en Jan Luinge bakker te Rolde, zwager van de bruid. Ratering, Hendrikje (I54)
 
197 Getuigen bij het huwelijk zijn onder andere Harm Ratering, 52 jaar, landbouwer te Rolde en Jan Koerts, 53 jaar, landbouwer te Vries, ooms van de bruidegom. Ratering, Hendrik (I273)
 
198 Getuigen bij het huwelijk: Hendrik Ratering, 25 jaar, landbouwer, broeder van de bruid en Jakob Hofsteenge, 31 jaar, landbouwer, broeder van de bruidegom, beiden wonend te Rolde. Ratering, Warmeltje (I55)
 
199 Getuigen bij het huwelijk: Jan Luinge, 37 jaar, bakker te Rolde, zwager van de bruidegom en Bartus Strijk, 46 jaar, landbouwer te Assen, oom van de bruid.
De Kloetschup, tijdschrift van het Rolder Historisch Genootschap schrijft in het nummer van maart 1998:
'Ekehaar, Hoofdstraat 5 Kruidenierszaak Ratering.
Op 1 november 1924 begon Hendrik Ratering als eerste kruidenier een winkel in Ekehaar. De combinatie kruidenier-boer was hier van toepassing. Op maandag en dinsdag werd er niet gevent. Zijn zoon Harm zette ()de zaak voort. (Hij besloot later) om af te zien van het boerenbedrijf. Ratering was eerst aangesloten bij de Spar-organisatie, in latere jaren werd de inkoopvereniging de Sperwer hun leverancier. In het begin van de jaren '30 noopte een brand hen er toe om tijdelijk een noodwinkel in te richten. Op 1 april 1981 heeft de winkelbel zijn dienst beeindigd en kreeg het pand een woonfunctie.' 
Ratering, Hendrik (I16)
 
200 HA 1e huwelijk: Hilligje tekent als Ratering en haar vader als Raterink.
HA 2e huwelijk:
Hilligje Ratering, weduwe Pieter Kok, arbeidersche, wonend te Grolloo.
Getuigen: Jan Tjarks, 52 jaar, landbouwer wonend te Rolde, neef aan de vrouw, Gerrit Geerts, 51 jaar, arbeider, Hendrik Suichies, 47 jaar, schoenmaker, Kars Huizing, 43 jaar, brigadier/veldwachter te Rolde, onverwant. Hilligje ondertekent Ratering.
BR Rolde 1884: beroep koopvrouw
OA: overleden ten huize van Machiel Wekema te Rolde in wijk A nr. 127. 
Ratering, Hilligje (I309)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» Volgende»