Onze Familie
 Genealogie Ratering/k

Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 201 t/m 250 van 496

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Volgende»

   Aantekeningen   Verbonden met 
201 HA Willem: beroep en woonplaats onbekend Stadman, Jan (I871)
 
202 HA:
zn. van Albert Raterink en Hendrikje Boes Westerbork; tekent H. Boes.
Comparanten bruid verklaren niet te kunnen tekenen als hebbende zulks niet geleerd.
OA: zn. van Albert Raterink en Hendrikje Boes. 
Raterink, Harm (I414)
 
203 HA: de bruid tekent als Ratering, haar vader als Raterink en getuige Albert ook als Raterink Ratering, Annigchien (I405)
 
204 HA: dochter van Fenna Raterink, zonder beroep, wonend te Coevorden.
'Voorts verscheen Harmanus Soetebier van beroep arbeider en Hendrik Geerts van beroep kleermaker, beide wonend te Coevorden, eerstgenoemde voogd en laatstgenoemde toeziend voogd over de minderjarige bruid.'
Bij de HA zit een in het Duits gesteld geboortextract waarbij de geboortedatun zich ook als 12 Maay 1855 laat lezen.

Volgens het Coevorder Familieboek deel 2 is zij geboren in Veldhausen en wordt zij ook Zoetebier genoemd.
Vlg. BR Coevorden 1860-1879 vertrekt zij 16.03.1874 naar Kampen.


 
Raterink, Berendina (I667)
 
205 HA: geboren of gedoopt 20.5.1782. Overleed in het Herv. armenhuis (bron: Coevorder Familieboek 3).
Dalen, doopboek (1718-1811; DTB 31), 20 mei 1782, pagina 69
Gedoopt: Hillegien, geboren te Dalerveen, dochter van Herm Egberts en Jantien Alting 
Alting, Hillegien (I247)
 
206 HA: Getuigen voor de bruidegom Bastiaan Luinge (33 jaar), molenaar, broer en Arend Vijfschagt (35 jaar), logementhouder te Vries, oom. Voor de bruid: Berend Veenhof (35 jaar) landbouwer en Hendrik Stevens, schaapherder, beiden oom. Luinge, Jan (I291)
 
207 HA: Grietje Raterink, dr. van Jan Ratering en tekent zelf Raterink Raterink, Grietje (I462)
 
208 HA: Hendrik woont te Ees en Willemtje te Schoonloo.
Getuigen zijn allen onverwant.
BR Rolde: ingekomen 1.9.1906 van Borger naar Schoonloo; 28.5.1907 vetrokken naar Borger. 
Raterink, Hendrik (I590)
 
209 HA: Hendrikje Jansen, 26 jaar, zonder beroep, geboren en wonend te Oosterhesselen, laatst gewoond hebbend te Beilen, dr. van Jan Gerrits van beroep timmerman en van Trientje Siebring, Oosterhesselen.

HA zoon Harm: Hendrikje woont bij huwelijk van deze zoon in Oldemarkt.

OA Hendrikje: Overlijden wordt aangegeven door zoon Thie Ratering, van beroep tapper, wonend te Vries en Lucas Bartelds, geen bloedverwant. Hinderkien Timmerman wed. van Hendrik Ratering, zijnde de dochter van wijlen Jan Gerrits Timmerman en 'de naam der moeder den aangevers onbekend'. Overleden ten huize van haren zoon in de ouderdom van 78 jaar. 
Timmerman, Hendrikje (Jansen) (I22)
 
210 HA: Jan Kremer wonend te Zeijen en Annechien Raterink dienstmeid wonend te Donderen, dr. van Hendrik Raterink te Rolde, arbeider bij het huwelijk tegenwoordig (nadere gegevens ontleend aan genealogie Kruidhof) Kremer, Jan (I469)
 
211 HA: Jan Ratering, dienstknecht, wonend Beilen, 33 jaar zn. van Gerrit Ratering en Jantien Jalving, landbouwers van hier vertrokken naar Noord Amerika en Metje Scheper, dienstmeid wonend Beilen 28 jaar, dr. van Roelof Schepers en Jantje Geerts.
Vertrekt in 1868 vanuit Emmen met vrouw en 2 kinderen naar de VS. Ger de Leeuw vermeldt in zijn boek Emmen en de Van Raalte-trek (1995):
Ratering, Jan. Arbeider; 39 jaar; Chr.Afgesch.;mingegoed; aangeslagen in de 23e klasse; vertrok in 1868 met vrouw en twee kinderen; reden: verbetering van bestaan.
In Amerika is zijn beroep: farmer.

In de census van 1 juni 1900 is zijn vrouw Metje weduwe. Zij wordt vermeld als moeder van 8 kinderen waarvan 3 nog in leven. 
Ratering, Jan (I46)
 
212 HA: Jan Snieders, de familienaam voerend van Askes Geb. dat. uit OA Askes, Jan (I248)
 
213 HA: Lammegien Ensing, oud 32 jaar, huisvrouw, wonende te Odoorn. Ensing, Lammegyn (I162)
 
214 HA: wonend te Grolloo, dr. van Berend Ratering en Jantje Harms (ondertekent ook J. Harms). Berent en Aaltje ondertekenen als Ratering. Getuigen onverwant. Ratering, Aaltje (I307)
 
215 HA: wonend te Grolloo, zoon van Jan Alberts thans de familienaam voerend van Pieters, arbeider, wonend te Grolloo en van Hendrikje Lefferts, overleden.
OA: zoon van Jan Alberts Pieters en Hinderkien Lefferts Bos, overleden te Rolde in wijk A nr. 150 
Pieters, Albert (I860)
 
216 HA: wonend te Rotterdam, doch binnen de laatste 6 maanden te 's Gravenhage. Raterink, Fenna (I419)
 
217 HA: woonde onlangs te Leersum Nellestijn, Gerritje (I632)
 
218 HA: woont te Beilen; dochter van Albert Raterink, overleden en Fennigje Boes, zonder beroep, wonend te Nieuwe Pekela Raterink, Grietje (I408)
 
219 Harm vertrok op 23.05.1922 naar Amerongen. Vrouw en zoon vertrokken op 29.10.1923 naar Soest. (Bron: collectie A.R. Kleyn -centraal archief NGV) BR Amerongen: kwam op 15.3.1922 van Nieuwveen en vertrok op 9.5.1923 naar Amersfoort. Raterink, Harm (I727)
 
220 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Raterink, Larry Hugh (I1236)
 
221 Helena Almelo, weduwe van Johannes Raterink, wonend op de Loo doet aangifte van het overlijden voor zich als moeder en voogdesse over Harm, Helena, Gerridina, Johanna en Margina Maria Gezina, Jan en Gerrit Raterink bij haren man in echte gewonnen. Enig erfgenamen moeder Helena Almelo voor 1/4 en de broeders en zusters voor 3/4.
Actief 1/4 van een huis en erf en bouwland op de Loo.
Passief 1/4 deel hypothecaire obligatie wegens geleend geld f 1400,--, 1/4 deel onderhandse obligatie van f 150,-- en van f 500,--.
Totaal f 210,70.
(Successie memories Hoogeveen 4530) 
Raterink, Hinderika Willemina (I447)
 
222 Het boek over De Loo vermeldt:
De Loo 70
In 1832 van Gerrit Almelo, later van de familie Raterink.

Waarschijnlijk woonde hier vanaf 1943 Bats Meijerink, waarbij genoemd boek aantekent:
Zij wonen daar 'onder Batten', dat betekent dat je in het huis van een boer woont, niet in vaste dienst bent, maar wel de verplichting hebt een aantal dagen per jaar voor de boer te werken. Het gezin woont hier "onder Raterink". Na de bevrijding gaat het gezin weg. Toen heeft waarschijnlijk Dine Raterink, de vrouw van Frits Koert hier korte tijd gewoond.
Eind 1946 komen Tjaard Oostland en en zijn 17 jaar oudere vrouw Dine Raterink.
Zij laten met grote letters "Loomanshoeve" op de voorgevel aanbrengen. Het huis wordt verbouwd en vergroot en in 1962 weer verbouwd. Dina overlijdt in 1973. Tjaard blijft hier en overlijdt zelf in 1980 op 63-jarige leeftijd. 
Raterink, Gerritdiena Johanna (I563)
 
223 Het boek over De Loo vermeldt:
In 1935 wordt de boerderij herbouwd; de oude schuren worden gesloopt en in de plaats komt een grote schuur met erachter een stookhok. Roelof is een paardenliefhebber; zijn hengst "Max van Lindershof", een blauwschimmel Belg, heeft voor veel nakomelingen gezorgd! ()
Margaretha trouwt in 1941 met Derk Bartelds en gaat in Erica wonen en Jantje in 948 met veehandelaar Mans Warming van Sleen. Tiens Otten is knecht bij de familie.
Zoon Jan Raterink trouwt in 1949 met de 19-jarige Margje Smit van de Looweg. Er wordt een burgerwoning bijgebouwd, waar zijn ouders gaan wonen. Roelof Raterink geniet maar kort van zijn nieuwe woning, want hij overlijdt plotseling; Dina Somberg overlijdt in 1994 op hoge leeftijd.

Zoon Jan vertelt: Mijn vader werd altijd Brinks Roelf genoemd.
Woonde laatstelijk de Loo 78.


 
Raterink, Roelof (I450)
 
224 Het Groninger Kwartierstatenboek (2) bevat een kwartierstaat van Willem Diderik Coninck Liefsting, die ik als bron heb gebruikt.
Preikant te Siddeburen, Zeerijp en Rauwerd/Irnsum. 
Liefsting, Fokko (I1598)
 
225 Het huwelijiksbewijs vermeldt:
Staat Michigan, Ottawa County. Marinus de Fouw en Grietje Ratering zijn getrouwd op 17 september 1872 door Anneies J. Hillebrands (Justice of the Peace) in aanwezigheid van haar vader Harm Ratering en J.M. Hillebrands.
(bron: Nancy Zacchetti) 
DeFouw, Marinus (I1111)
 
226 Hillichje is de zus van de eerste echtgenoot van Albertje Ratering. Stadman, Hillichje (I875)
 
227 Huw.Bijl.: won. te Staphorst Keizer, Oost (I910)
 
228 Huw.bijl.:krijgt toestemming van commanderend officicier tot aangaan huwelijk, lichting 1875 uit de Gemeente Lonneker, prov. Overijssel, getekend Maastricht 17.9.1878. Etten, Aaldert (I589)
 
229 Huw.boek Coe.:Den 16 Febr (1744) Gerrit Oldenhoff met Aaltijn Raterings. Oldenhoff, Gerrit (I781)
 
230 Huw.inschr.: Christina Maria Schoninck, van Groningen, pq Tobias Schoninck, als vader, oo. 9.5.1722, tr. 31.5.1722 Martinikerk (Ds. J.Hofstede) David Michiel ter Horst, van Groningen. Doopmoeder bij verscheidene dopen van kinderen van broer Bernardus. Schoninck, Christina Maria (I1634)
 
231 Huw.inschr.: pq Mons.r Bernardus Schöninck als broer. oo 15.8.1733. Trouwt AKerk (ds. Munthinge)
Doopmoeder bij dochter van broer Bernardus. 
Schöninck, Alegonda Maria (I1623)
 
232 Huw.inschr.: Wilhelm Helter J:M:D:, soon van Bernhard Helter Burgemeester tot Meppen x Margar. Aleida Raterink, Dochter van de H: Jacob Raterink Richter in Ootmarsen.
Doctor Helter betaalt 'burgermoede' zonder burgerrecht in de jaren 1721 t/m 1723. Staat op de burgerlijst op datum 19.2.1723: Doctor Willem Helter, getr. met Margareta Raterink.
Dr. jur. prom. Harderwijk 9.7.1701 (bron Benedikt Schöningh).
In de stukken van de rechtszaak (Archief Zl. 225/109) worden vier kinderen genoemd: Dr. Bernh. Helter, Hendrick Helter, Jacobus Helter en Maria Helter.
De Volkstelling Ootmarsum 1748 noemt bij de wed. Helter 'een zoon', een inwonend dochter Sibelia Clara en verder Dr. Bern. en als kinderen jonger dan 10 jaar Willem en Anna Maria (kinderen van Bernhard). 
Helter, Wilhelm (I1533)
 
233 Huwelijk dispensatie 1795-1810:
Raterink, Harmen, op 't Loo (onder Koevorden) en Geertje Jansen, wed. v. Hendrik Raterink. Dispensatie zwagerhuwelijk (man met weduwe van zijn halfbroeder) (Bron: Jaarboek CBG 1930)

Haardstedenregister:
1804 Buiten de stad: Harm Raterink twee paarden.

Op een 'lijst van ingezetenen die in de gemeente Coevorden hunne eenige of voorname huisvesting houden 1825/1826' wordt vermeld bij nummer 257:
Harm Raterink, 21.12.1770, landbouwer,
Hendrik Raterink, 10.09.1796, landbouwer,
Willem Raterink, 20.12.1800, landbouwer.

Het register der van 1830 volkstellingen vermeldt onder de Loo 257
Harm Raterink, 59 jaar, landbouwer,
Jennegien Drenthen, 46 jaar,
Hendrik Raterink, 33 jaar,
Willem Raterink, 28 jaar,
Johannes Raterink, 11 jaar,
Jan Hindrik Raterink, 7 jaar,
Geertien Raterink, 21 jaar,
Aaltien Raterink, 18 jaar,
Willem Lanjouw, 17 jaar, schaapherder.
(Bron: transcriptie van de werkgroep genealogie van de Hist. ver. Covorden)

Bij de volkstelling van 1840 werd de samenstelling van de huishouding als volgt genoteerd:
De Loo, 8 personen
Raterink, Harm 70 jaar, landbouwer
Hendrik 40 jaar
Willem 38 jaar
Johannes 20 jaar
Jan Hendrik 17 jaar
Geertien 30 jaar
Aaltien 26 jaar
Berens Zwaantien, 30 jaar geb. Emmelkamp, dienstmeid.

Op 26 juli 1834 schrijft de burgemeester van Coevorden aan de officier van justite in Assen:
Harm Raterink, landbouwer, wonende op de Loo bericht mij dat zijn meid voor enige dagen een miskraam had gehouden en dat zijn dochter een dood kindje in het bedstrooi had gevonden.
(Bron: bewerking van de brievenboeken van de Burg. van Coevorden aan de OvJ in Assen 1830-1876 door de werkgroep genealogie Hist. ver. Covorden) 
Raterink, Harm (I125)
 
234 In 1694 tr. Dubbelina Slos pro qua Tobias Scheunink als swager met Hendrik Pott, pro qua Gerhard Cloosterhuis als swager, beijde van Groningen.
Dublina Sloes wordt als moeder vermeld bij de doop van 2 kinderen (resp. 1697 en 1700); bij de doop van het kind in 1700 is Margarita Schoeninck meter. 
Sloos, Margare(i)ta (I1619)
 
235 In 1838 trouwde de () in Velthausen geboren Hendrik Gommer in Rolde met Jantien Jans Krabben. Als smidsknecht had hij in 1836 de grote brand in Rolde meegemaakt waarbij hij door zijn koelbloedig optreden de smederij van Geert Kamps van de ondergang had weten te redden.
(De Kloetschup 09/2000) 
Gommer, Hendrik (I695)
 
236 In Amerika: Anna en Sara "Anna" Ratering, Annechien (Anna) (I48)
 
237 In Coevorden woonden eind 17e eeuw twee personen met de naam Arent Geerts. Daarom is niet van alle kinderen die op naam van Arent Geerts werden ingeschreven met zekerheid te zeggen, dat zij afstammen van Arent Geerts die later als Raterink staat vermeld. Wat opvalt is dat tussen de geboorten van 1688 en 1693 een gat zit van 5 jaar.
In 1701 wordt het laatste kind geboren. In het doopregister wordt het ingeschreven zonder naam. Uit een testament kan afgeleid worden dat het om Hendrik Arents Raterink gaat, die in het huwelijk was getreden als Hendrik Arents.

In het goedschattingsregister onder Coevorden 12 juni 1705 wordt de naam Arent voor het eerst verbonden met Raterink: Arent Raterinck. Zijn weduwe wordt weer vermeld als Arent Geerts, weduwe .
Heerdstedenregister 1711, 1717, 1721, 1722 onder buitenhuizen:
Arent Geerts wed. 1-0-0. 
Ratering, Arent (Geerts) (I754)
 
238 In de genealogie Habermehl wordt aandacht besteed aan Jan Hendrik. Zo is er een brief van hem opgenomen d.d. 4 februari 1959:
"Naar aanleiding van uw brief spijt het mij te moeten melden, dat door bijzondere omstandigheden ik over geen enkel gegeven beschik omtrent mijn Habermehl-familierealties.
Mijn vader, Jan Habermehl heb ik zelf niet gekend. Toen ik ca. 3 jaar was zijn mijn ouders gescheiden en noch mijn moeder, noch ikzelf hebben daarna ooit iets van de familie-relaties Habermehl vernomen. Alleen weet ik dat mijn vader op 7 augustus 1914 te Amsterdam is overleden. Ook is mij eens verteld dat hij in de omstreken van Alphen aan den Rijn geboren moet zijn."

Verder vermeldt deze genealogie nog:
'Ten tijde van haar huwelijk was Gerridina Johanna slechts vierentwintig jaar oud en behalve voor haar zoon Jan Hendrik die spoedig geboren werd, had zij ook de zorg voor de drie kinderen (zeven, zes en drie jaar oud) uit het eerste huwelijk van haar man.
Spoedig bleek dat het huwelijk een grote mislukking was en op 10 februari 1898 werd dan ook de echtscheiding uitgesproken. Tot 1906 bleef Gerridina Johanna met haar zoontje nog in Amsterdam wonen ( haar ouders te Coevorden waren al voor haar huwelijk overleden en ook haar broer en neef woonden te Amsterdam), maar op 26 april van dat jaar keerde zij naar Coevorden terug. Zij noch haar zoon hebben ooit contact met de familie Habermehl gehad.
Jan Hendrik keerde in 1914 naar Holland terug waar hij in dienst trad bij de PTT.
Op 11 oktober 1917 huwt hij te Rotterdam met Ida Maria Krijthe.
Op 3 februari 1918 werd hun dochter Gerridina Johanna, genoemd naar grootmoeder Raterink, geboren. Zij bleef enig kind. Het gezin woonde toen op het adres Jericholaan 45. Jan Hendrik was in deze jaren werkzaam op het PTT-kantoor Katendrecht.
Op 17 augustus 1936 verhuisde het gezin naar 's Gravenhage.
Op 21 maart 1947 trouwde dochter Gerridina Johanna met J. Hottentot. (Dit gezin woont te Amstelveen.)
Van 1949 tot zijn pensionering in 1959 (hij was toen ruim 45 jaar in dienst van de PTTen bereikte de rang van referendaris) was Jan Hendrik directeur van het postkantoor te Leiden.
Hij behoorde niet meer tot enige kerkelijke gezindte.'

Bevolkingsregister Coevorden:
Komt 26.2.1906 binnen van Amsterdam met moeder en oom Hendrik Jan en vertrekt op 5.2.1911 naar Zwolle; komt 28.6.1913 weer in de gemeente wonen en vertrekt 31.10.1913 naar Assen. 
Habermehl, Jan Hendrik (I692)
 
239 In Delft is op 10 juli 1681 in de Nieuwe Kerk begraven Catharina van Ratering. Is dat deze Catharina? Raterink, Catharina (I809)
 
240 In Dld.: Ratering. Raterink, Albert (I1298)
 
241 In Dld.: Ratering. Lived in the Holland, Ottawa, MI area until his death. (bron: Kaye) Raterink, Geerd (George) (I1297)
 
242 In HA zoon Jan is de overlijdensdatum 25.2.1798. Ballast, Jantien (Jansen) (I183)
 
243 In het archief Huis Vilsteren (Zwolle) bevindt zich een aantal brieven van 'Madame Schöningh née Draper' gericht aan haar moeder en zusters uit het jaar 1832. (Verwantschap door Akerma?) Draper, Elizabeth Anna Maria (I1639)
 
244 In het archief Weeskamer bevindt zich een inschrijving van 29.7.1745: Staat van soodanige goederen als de minderjarige zoon van wijlen David ter Horst en Christina Maria Meiling van zijn ouderen heeft geerft en tegenwoordig worden bevonden. Overgegeven door monsr. Thobias Schönings als voormond benevens de schilder Lucas Buissinck en wijnhandelaar Bernardus Schöningh als voogden.
O.a. Twee huizen tot Haarlem in Holland.
1/4 part in 't huis bij ()markt mandelig onder susters en broers.
Een handschrift ten laste van B. Schoningh groot drie hondert ()
Staat en inventaris van de boedel soo juffr. Schonings weduwe van David ter Horst op haar sterfdag heeft nagelaten, opgemaakt Groningen 27.4.1745. Tobias Schoningh, Lucas Buissink, Bernardus Schoningh 
Horst, David Michiel ter (I1635)
 
245 In het archief Weeskamer Groningen bevindt zich een inventaris d.d. 27.12.1725 van de goederen 'als de minderjarige zoon van wijlen de heer Georgh Homan bij vrouw Cornelia Jelmers in echte verwekt volgens scheijdinge en afkoop van de 18 Augustus 1725 sijn uijtgewesen. Overgegeven door Gerardus Draper als voormond en Freerik Ubbes als voogd'.
De pupille stelt tegoed te hebben van sijn moeder vrouw Cornelia Jelmers huijsvrouw van Tobias Schöninck so weegens goederen vaderszijde meerder als van moederszijde opgebrooken alsmede wegens de staande huwelijk gekogte goederen en belegde capitalen een somma van acht duysend drie en twintig gulden () volgens afkoops brief den 18 Augustus 1725. 
Jelmers, Cornelia (I1631)
 
246 In het boek De Illustre School te Deventer 1630-1878 door J.C. van der Slee komt de volgende vermelding voor:
Anno 1661 6 May Joannes Raterinck, Gorensis.

Het Album Studiosorum van Harderwijk vermeldt:
1665 Rector Cornelio A Thiell
Maj 16 Johannes Ratering, Transisalanus, J. Cand.
Tevens vermelding in Franeker, gorensis, iur.

Inschrijving ondertrouw in Amsterdam 1668: Johan Ratering, doctor, burgermeester der stad Goor; Catharina Indies woont dan te Maerssen.
7 april 1668:
Compareerden sijn ingeteeckent () van J. Honding predig. tot Maerssen de ed. Johan Rateringh der rechten doctor burgermeester der stadt Goor ende Catarina Indies woont tot Maerssen.

Een Register van Lijfrenten in 1670 opgenomen door de stad Kampen vermeldt:
Johan Raterink Advt en Juffr Catharina Indies ten lijve van hare kinderen; Johanna Catharina oudt 20 maenden f 250,-- , Henricus oudt 5 weecken f 250,--.

Catharina Indies wordt genoemd in Geslachtskundige aantekeningen t.a.v. de gecommitteerden ten landdage van Overijssel 1610-1794, verzameld door J. van Doorninck.
Marten Coops, Zwolle 16 April 1710 had mogelijk in 1677 de weduwe van Jan Raterink tot vrouw, wellicht heette zij Catharina Indies, wijl M. Coops op 12 Maart 1690 een lijfrente neemt op Martina Maria Coops zijn dr., oud 5 jaren, daar moeder van is Catharina Indies. 
Raterink, Johannes (I811)
 
247 In het Familieboek Coevorden deel 1 wordt de naam als Almelo geschreven, dus zonder 'van'. Almelo, Jan van (I185)
 
248 In het Oud-Archief Ootmarsum bevinden zich enkele door Raeterinck als secretaris gemaakte afschriften uit het jaar 1686.
Verwalter richter Raeterinck krijgt een zaak opgedragen in 1688, moet 1689 over een zaak berichten en waarmerkt een testament te Ootmarsum op 22 april 1701 (Versl. en meded. Ov. regt en gesch.1874).

Verwalter en richter van Kedingen. (Kedingen was een der Twentse richterambten tot de Franse tijd, omvattend Rijssen. Goor, Wierden en Markelo).
Jacob Raterink.
Op 17 oktober 1701 beëdigd als richter.
24 februari 1705: zijn vrouw heet Margarita Stoer (Overijssel), leenhypothecatieën 1693-1738.
Op 4 juni 1712; Jacob Raterink, richter, koopt een lijfrente ten name van Jacob Raterink, oud 5 jaar, waarvan Petronella Sophia Sprey de moeder is (Lijfrenten Overijssel)
(Naamlijst van Drosten, Kasteleins, Richters en Schouten in Overijssel, deel II, 1989)

Voor een uittreksel uit de Huwelijkinschrijving in het Kerkenboek van Goor zie bij zijn zuster Catharina.
Dochter van Jan Stuer, rentmeester der kapittelgoederen te Utrecht (ook wel: Stour).

Lidmatenboek Ootmarsum (transcriptie): 1682 Op Pinxter hebben belijdenis gedaen () Jacob Raterinck verwalter Rigter met Attest. van Goor.

10 april 1687: Jacob Raterink, verwalter-richter van Ootmarsum en diens vrouw [Petronella] Maria Aleida Stuer nemen een hypotheek van 1000 gulden ā 5% 's jaars; afgelost 1697. Idem 15 mei 1689, afgelost 26.4.1697. Idem 1689 en 1694. (Bron: Repertorium van het Stift Essen - Richterambt Ootmarsum)

Verkoopt een Friesse Vaendel aan 'Fredericus Smits', die kennelijk zoveel opbrengt dat hij daaruit 3 gulden 's weeks kan betalen aan kleinkind Maria Aleida. (Archief Zl. 225/109)

Maakt 30.8.1717 een testament (Archief Zl. 225/109)

In het archief van het CBG bevindt zich een handgeschreven notitie van Des Heeren Professor Campstede. Op de copie die zich in het dossier Raterink bij het CBG bevindt staat getypt: ‘Het origineel bevindt zich in de collectie handschriften voor 1800'. Hier volgt de tekst.

Van Richter Raterink te Ootmarsum waren
4 Dogters 1 getrouwd met W. Helter te Ootmarsum
1 getrouwd met Zur Eick te Lingen
1 " Lethmate te Buren
1 ongetrouwd gestorven

2 Zoons genaamd, zo ik meen Jacobus en Christopher
Van de eerste zijn kinderen nagelaten, 1 ā 2 zoons
die zonder kinderen overleden zijn, en een dochter, die eerst getrouwd is geweest met een Groll, naderhand met Burgemeester ten Duischate te Ootmarsum.
Met Groll heeft zij gehad 2 zoons nog in leven wonend te Delden zijnde de oudste Albert Doct. Med.. en de 2e Jacob, koopman. De dogter Gertruid is getrouwd geweest met Gooszen te Ootmarsum, wiens oudste zoon predikant is op een plaats in Groningerland nabij Onderdendam. De jongste is vrederichter te Ootmarsum wiens eene zoon nu beroepen is tot predikant te Eibergen in Gelderland.
Na Raterinck is Meiling zijnde een zwager van Rater: Richter geworden, hieruit komt verwantschap tusschen de families Ratering en Meiling.

Des Heeren Professor Campstede.

In een beschrijving van het geslacht Dull wordt verwezen naar een 'attestatie van de heer Jacob Raterink Richter loci en scriba' (aanhaling uit classicale notulen d.d. 9.4.1700 inzake een beroep).
(Bron: Algemeen Nederlands Familieblad nr 2) 
Raterinck, Jacob(us) (I810)
 
249 In het Register der Volkstellingen 1830 wordt de naam als Zwaveling geschreven.
(Bron: transcriptie werkgroep genealogie Hist. ver. Covorden) 
Zwavelink, Jan Harm (I396)
 
250 in oude Lubbering. Ratering, Geerd (I1280)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Volgende»