Onze Familie
 Genealogie Ratering/k

Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 51 t/m 100 van 496

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Volgende»

   Aantekeningen   Verbonden met 
51 BR Beilen 1880-1990: 3.6.1889 van Westerbork, beroep: klompenmaker
GA Jan: klompenmaker wonende te Aalden. 
Raterink, Harm (I414)
 
52 BR Rolde: Geboren te Eexterzandvoort Fransens, Lammechien (I328)
 
53 BR Rolde: Komt 1887 in de gemeente wonen en vertrekt 1890 naar Anloo. Komt 1917 in Grolloo wonen komend van Anloo; voornaam staat vermeld als Jakob, geboren te Exloo.
Woonde met zoon Jan in 1963 in Ekehaar, vanaf 1965 weer in Grolloo en daarna Assen. 
Ratering, Jakob (I327)
 
54 BR Rolde: woont van 1890-1893 in Deurze, komend van en weer vertrekkend naar Anloo. Raterink, Hindrik (I492)
 
55 Brief RA Overijssel 3.8.1954:
In het trouwboek van Goor komt de volgende trouwinschrijving voor: Rutgerus Cuijper, zn. van Z(aliger) Borg(er)m(eester) Jan Cuipers, predikant te Recken en Catharina Ratheringh, dr. van Z(aliger) Borg(er)m(eester) Henricus Rateringh. Copulati per me in Goor Dom. Jubilate, April 16, ut supra.

Dezelfde gebeurtenis krijgt in het blad De Wapenheraut jrg. 19 de vermelding:
Uittreksel uit het 'Kerkenboek van Goor'
Maart 19 (1676) op Palm. geproclameerd:
1. Rutgerus Cuiper, soon v. Z. Borgmr. Jan Cuiper, Predicant in Recken en Catharina Rateringh, dr. van Z. Borgmr. Henricus Rateringh, copulati Goor Dom. Jubilate April 16
2. Jacob Rateringh, soon van boveng. Rateringh, verwalter Richter van Kedingen en Petronella Maria Aleida Stuer, dr. van Jan Stuer, rentmeester des Capittels Goederen tot Utrecht. Copulatie in Hengelo Dom. Jubilate (16 april).

Het Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen vermeldt:
10 november 1710
Rutgerus Cuper, predikant te Reccum namens zijn zwager Hoseas Meilink, predikant te Goor, met lediger hand.

F.A. van Lieburg, Repertorium van NH predikanten tot 1816 vermeldt:
Rekken (Classis Zutphen)
Couperi; Rutger - geboren Goor 1637; predikant Ter Borg ) (hulppred.) 1671, Rekken 1675, emer. 1715; overl. 19.3.1723. 
Cuiper, Rutgerus (I813)
 
56 bron overl.dat: adv. Vlag, Pouwel van der (I369)
 
57 Bron: Gen. Homan op Internet. Homan, Georgius Ignatius (I1632)
 
58 Bron: http://www.online-ofb.de/index.html Lethmate, Johann Christoph (I1473)
 
59 bronnen: Grace (Harger); Bus (LDS) of Bosch (www) Bus, Grace (I1377)
 
60 burgerboek Coe.: f 22,--. Ratering, Cornelis (I144)
 
61 Census 1 juni 1900:
City of Holland, Ottawa Co, MI
Rattering, Mettize, b. Jul 1832 Netherlands, age 38, widow - married 38 years.
Mother of 8 children with 3 still living
Immigration year - 1868.
Grace, daughter, b. Feb. 1876 MI, age 24
Gerrit, son, b. Apr. 1879 MI, age 21 
Scheper, Metje (I397)
 
62 Census 1900: Jacobje, weduwe, woont bij haar zoon Henry en Anna. Zij is weduwe en moeder van 7 kinderen, waarvan 5 in leven. Sterken, Jakobje (I1099)
 
63 Census 1920:
Elizabeth Raterink, age 35 and a widow, was living with her parents Peter and Ida Van Eeuwer. A child was listed as Benjamin James Raterink, age 8 months.
Social Security records has a Benjamin James b. 17 May 1919, d. May 1987 in Grand Rapids MI 
Eeuwer, Elizabeth van (I1446)
 
64 Data ontleend aan NP 1911. Laer, Roeloff toe (I1190)
 
65 De census van 1900 vermeldt als geboortedatum december 1862. Vlg. Nancy Zacchetti overleden 06.03.1922 in Holland, MI. Oostema, Elizabeth (I77)
 
66 De familie Gommer woonde in Grolloo in het huis nr. B 18. Later woonde ook hun dochter, die trouwde met Was Stevens, bij hen in. Na het overlijden van smid Gommer in 1875 bleven zij daar wonen. De smederij was niet in het huis gevestigd maar er naast.
(De Kloetschup 09/2000) 
Stevens, Was (I73)
 
67 De genealogie Habermehl vermeldt:
Een half jaar na het overlijden van zijn eerste vrouw, op 20 april 1893, hertrouwt Jan Habermehl, achtergebleven met drie kleine kinderen, met Gerridina Johanna Raterink, woonachtig te Amsterdam, maar afkomstig uit Coevorden. ' Zij was na de dood van haar ouders met haar broer en neef, beiden waren melkslijter, naar Amsterdam gekomen. Een halfbroer van Jan Habermehl, Johan Wilhelm Frederik van 't Wout, was getuige bij dit huwelijk.
Op 12 februari 1894 werd uit dit tweede huwelijk van Jan Habermehl een zoon geboren: Jan Hendrik.
Het huwelijk was echter geen succes. Waren het de drie andere kinderen waarmee Gerridina geconfronteerd werd of botsten de geaardheden van Zuidhollander en Drentse? In ieder geval werd het huwelijk bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 10 februari 1898 ontbonden.
De vierjarige Jan Hendrik Habermehl werd aan zijn moeder toegewezen. Op 26 april 1906 vertrokken zij naar Coevorden. Jan Hendrik keerde later naar West-Nederland terug, maar hij heeft nooit contact met de familie van zijn vader gehad, noch met zijn halbroer en halfzusters.'

Bevolkingsregister Coevorden vermeldt:
10.5.1901 Raterink, Harm, hoofd geb. 16.10.1859 Coevorden, NH, de Loo, Amsterdam.
26.2.1906 van Amsterdam:
Raterink Gerridina Johanna zuster geb. 5.6.1868 Coevorden,
Raterink Hendrik Jan broer geb. 16.12.1865 Coevorden, Watergraafsmeer,
Habermehl Hendrik Jan neef 12.2.1894 Amsterdam. 
Raterink, Gerridina Johanna (I443)
 
68 De HA vermeldt: meerderjarige zoon van Willem Raterink of Brinks.

Jan Ratering te Dalen geeft aan de donatie door Teunis Helling aan hem gegeven welke bedraagt f 60,-- en de 30e penning is voldaan 9 juli 1796 f 2,--.

In een register betreffende de gesteldheid der inwoners van 1807-1808 wordt onder Dalen vermeld:
Jan Raterink, arbeijder, met 4 kinderen, 1 paard, 3 hoornbeesten, 4/5 morgens bouwland, 1/2 weideland. 
Raterink, Jan (I126)
 
69 De Knapzak-route Loon (april 1992) vermeldt:
DE DORPSSMEDERIJ

In het pand nr. 5 is de oude smederij gevestigd van de gebroeders Ratering (Willem en Hendrik). Er was een tijd dat Loon meer ambachtelijke bedrijfjes had. Zo was er in vroeger jaren o.a. nog een bakkerij, een timmerbedrijf en een stelmakersbedrijf, die maakten dat het dorp een zeker voorzieningsniveau had. Daarvan is alleen deze smederij nog over. Uiteraard was de aanwezigheid van zo'n werkplaats voor de boeren vroeger van veel belang. In de eerste plaats met het oog op de noodzaak van hoefbeslag in een tijd dat paarden bij het boerenwerk een onmisbare factor vormden. Niet alleen de vaardigeheid in het alledaagse beslaan maar ook de mogelijkheid om met ervaring en vakkennis de boeren van dienst te zijn bij probleemgevallen als zieke hoeven en kreupelheid kwamen zeer van pas. Daarnaast was het "hoepentrekken", houten velgen voorzien van ijzeren banden, een regelmatig weerkerend smidswerk; vooral in de zomer, wanneer door droogte de hoepels nogal eens van de wielen liepen. Vakmanschap en langdurige ervaring waren van belang omdat een en ander met betrekkelijk eenvoudige middelen geschiedde en nauwkeurigheid toch vereist was. Men maakte hierbij nog wel gebruik van het "zuddenvuur". Ook was de smederij de plaats waar gezorgd werd voor wagenbeslag, van de bekende blauwe wipkarren bijvoorbeeld, en voor de "gehengen" en klinkstellen van huis- en staldeuren. Ook de fabricage van ijzeren landhekken en grafhekken was met name in de dertiger jaren een gangbare bezigheid.
Het interieur van de smidse ademt nog de sfeer van het oude ambacht, waar tussen vuur en aambeeld zwaar werk gedaan is. Maar waar ook de "praat" met de klanten, vooral bij wat slechter weer voor veel dorpse genoeglijkheid heeft gezorgd. 
Ratering, Willem (I274)
 
70 De naam is oorspronkelijk ws. Kruis. Kraii, John T. (I1477)
 
71 De Navorser (1917) geeft Adolphus Jacobus Josephus en vermeldt ook: med. doktor, studeerde te Groningen, vestigde zich eerst te Alemlo, daarna te Vlijmen. Schöningh, Adolphus Josephus Jacobus (I1587)
 
72 De Navorser 1917: 'Tebbe S. geb. Friesoythe 1659 vestigde zich in Groningen en huwde aldaar Margaretha Maria Allegonda Laclos. Zij hadden 1 zoon: Bernard geb. Groningen 4.1.1700. Hij huwde ca. 1729 met Anna Maria zur Eck.' N.B. Over de naam Laclos zie de tekst bij zoon Bernard(us) (no. 6).

Huw.inschr. (1):
Schoeninck, Tobias
van Friseute
oo 11.8.1694
tr. 5.9.1694 (Ds. Themmen) (4.9.1694 in de statie Heerestraat)
Margareta Sloos, van Groningen
pq Hendrik Pluim als goede bekende.
(NB1. Hendricus Pluim tr. 16.10.1689 Arendina Pots, pro qua Geert Cloosterhuijs als swager).
(NB2. Dublina Sloos, matrina bij de doop van zoon Bernardus tr. 27.11.1694 als Dublina Slos, pq.Tobias Scheuninck als swager, met Henricus Poot/Pott, p.q. Gerhard Cloosterhuijs als swager).
(NB3. Harmtjen Jans Sloos tr. in 1690; ook Lambert Sloos komt voor).

Huw.inschr. (2):
Tobias Schöninck, van Frisoite uyt Westphalen pf: en Cornelia Jelmers, weduwe van Georgh Homan, van Uijthuijsen - pro qua Monsr. Jannes van Langen, als oom. Den 26 Augustus 1725 door ds. Munthinge, MK. (Hiervan geen Kerkelijk Huwelijk aangetroffen).
Thobias Schoninck wordt in 1717 genoemd in een stuk ter bepaling van een grens.
Tobias Schöningh komt in 1725 voor in 'Inv. van boedels bij de Weeskamer overgegeven 1620-1811 (zie verderop bij Jelmers).
Taxatielijst Groningen 1730/31: Tobias Scheuning, de oude. 
Schöningh, Tobias (I1618)
 
73 De Ned. Leeuw 1948 vermeldt als doopdatum 4.4.1735 Groll, Geertruijt (I829)
 
74 De weduwe Raeterink, zelf herbergierster, schrijft in 1676 bij gelegenheid van een inkwartiering: 'Van Gerrit te Meerne (een andere herbergier) in eenen avont, boven een 1/2 tonne van ons bier, dat sij niet wilden suijpen, gehaelt 29 kanne, 2 gl. 18 st.'.
De schrijver Dr. A. ten Doesschate voegt er aan toe 'Het is natuurlijk een hard gelag in zijn eigen herberg het bier van een concurrent te moeten tappen; de Wed. Raeterink is boos geweest en dat heeft haar ertoe verleid een min oirbare uitdrukking te bezigen'. (Versl. en meded. Ov. regt en gesch., 1935). 
Laer, Geertruida toe (I807)
 
75 Den 11 dito Hindrik Derks met Wubbigjen Albers (ondertrouwboek Emmen) Derks, Hendrik (I785)
 
76 Den 14 Maert is myn Liefste op Zondag om 7 uuren verlost (vervolg is weggevallen in de copie van het het transcript).
(Uit de aantekeningen van Johannes Jacobus Slaterus (1700-1745) en diens vrouw Christina Geertruid Meiling (1701-1780)). 
Slaterus, Johanna (I1910)
 
77 Deze zoon wordt niet genoemd door Tenfelde?
Versl. en meded. Ov. regt en gesch. 1874 noemt: Jan Meiling, gewezen hofprediker der gravin van Görtz tot Slitz bij Fulda, beroepen 1763, emeritus 1796 en overleden 1804. 
Meiling, Jan Willem (I1578)
 
78 Dooget. Margareta Tennist? in junctam Anna Sophia Raterink.
Dr. jur. prom. Harderwijk 7.4.1731 (bron Schöningh) 
Helter, Bernhardus (I1541)
 
79 Doopboek Coevorden:
kd. van Jan Arents waar later werd bijgeschreven Raterink
Trouwboek Coevorden:
Eyldert Pophannink en Geesyn Raterings

Zij ondertrouwde Amsterdam 27.03.1778 als weduwe van Eldert Hanneken.

Op 2..7.1780 wordt Jacobus gedoopt, zoon van Jacobus Geersman en Gesie Raternins, NH, in de Eilandskerk, Amsterdam.
Een huwelijksinschrijving is niet aangetroffen.

Wel is er in Amsterdam een overlijdensakte van Geessien:
Den twintigsten Augustus Anno 1800 zeventien, ten twaalf ure op den middag is ingeschreven, het afsterven van Geesien Raterink. Overleden den zestiende dezes ten vijf ure des middags, oud vijfenzeventig jaren, wonende binnengasthuis en aldaar overleden.
Geboren de Loo bij Coevorden, weduwe van Jacobus Geersman, dochter van Jan Raterink. 
Raterink, Geessijn (I173)
 
80 Doopboek Coevorden:
kind van Harem Raterink genaamd IJan Arent.

Ondertrouwboek Coevorden:
Den zelve dato (den 26 Maart 1757) Jan Arends Raterink JM en Grietjen Lefers, weduwe van Willlem Kolan, beide alhier.
Trouwboek Coevorden:
Den 24 April 1757 Jan Arents Raterings met Grietijn Lefers, wed. van Willem Colan.

Lidmatenboek Coevorden: 1749 Met attestatie tot ons gekomen Willem Kolan en Jannetje Klumperer van Alkmaar.
1760 Heerdsteden Jan Arens Raterink f 1,--. 
Raterink, (I)Jan Arens (I767)
 
81 Doopboek Coevorden: 12 dito Kind gedoopt van Arent Geert, genaamd Geertijn jd. Rateringh, Geertijn (I171)
 
82 Doopboek Coevorden: den 1.8 een kind gedoopt van Arent Geerts, Inwoonder, genaamd Geertruit Arents, Geertruit (I758)
 
83 Doopboek Coevorden: den 16 December een kind gedoopt van Arent Geers, genaamd Gerrit Ratering, Gerrit (I756)
 
84 Doopboek Coevorden: den 5 December een kind gedoopt van Arent Geersen, genaamd Telle Arents, Telle (I757)
 
85 Doopboek Coevorden: dogter van Willem Ratering.
Trouwboek Coevorden: van de Loo, Coevorden.
Huwelijkscontract Aaltje Ratering, wed. Albert Ensing en Evert Pauls, wednr. Geertje Gerrits; meerderjarige voordochter Grietje Everts; voorkinderen van de bruid Harmina, Lammigje en Willem Ensing. Hoofdmomber Jan (Berends) Ensing, medemomber Derk Berends (Richtering) e.v. Jantje Berends Ensing. (Bron: Hovenkamp)
Verklaring bij Huwelijksbijlagen Albert:
De diaken van Dalen geven aan dat overleden is Aaltien Wilms huisvrouw van Evert Pouwels te Dalen in de ouderdom van 49 jaar, nalatend man en 6 kinderen.
Dalen, 21 van de Bloeimaand (=juni) 1809 
Ratering, Aaltien (I123)
 
86 Doopboek Coevorden: dr. van Gerrit Ratering en Aaltien Wesselink Ratering, Harmina (I31)
 
87 Doopboek Coevorden: dr. van Jan Raterink Raterink, Gesijna (I782)
 
88 Doopboek Coevorden: gedoopt Maay 10 1767 Harm Zoon van Gerrit Raterink en Aaltien Wesselink

Tot 1787 verbleef Harm in het weeshuis van Coevorden, waarvan de gevelsteen de reden van zijn stichting vermeldt:
'Hij heeft gestrooid heeft den armen gegeven sin goedertirenheid gedurd in eewigheid. Anno MDCXC'
(Minderhout, Coevorden, 86; Ons Waardeel 85/1))

Kerkeraadsboek N.H. Kerk Coevorden:
Den 23 Jan. 1787 is Harm Ratering met goedkeuring van de kerkenraad zijn uitzetting gegeven.
Hierover schrijft het boek van Teleac/CBG Voorouders in beeld:
'Door middel van catechese werden de kinderen voorbereid op hun belijdenis. Hier stond wel iets tegen over. Kinderen die als lidmaat het weeshuis verlieten, kregen een volle uitzet mee'.

DTOB Dalen:
Ratering, Harm Gerrits van Coevorden
wonende alhier
oo Annegijn Hindriks, Dalen 14.11.1791
van Noordbarge
met attestatie na Emmen vetrokken;
aldaar gehuwd

Quotisatielijst 1797/98 Emmen:
nr. 125 Harm Ratering
Hinderk Derks
Gewapende burgermacht 1797 Emmen:
nr. 125 Hendrik Derks 58 jaar, wever en keuter, weduwnaar
De soon
Harm Raterink 31 jaar, wever, getrouwd. (doorgehaald)
Lijst weerbare mannen 1811:
Noordbarge (Emmen), geboren 03.04.1765, wever en boer.

OA Aaltien: dochter van Harm Ratering en Annichje Wubben.

Harm wordt genoemd in verband met een illegale school te Meppen in 1824. De schout schreef 7 januari 1825 dat Hendrik Kremers, landbouwer te Meppen, een openbare avondschool had gehouden hetgeen strijdig was met de wet van 1806.
'Uit het proces-verbaal van de rechtszitting (d.d. 22 juni 1825) blijkt dat de schout op 26 december 1824 naar Kremers was gegaan om hem het schoolhouden te verbieden en vervolgens naar het huis van Harm Raterink om de kamer waarin het onderwijs werd gegeven af te sluiten. Dagen achtereen had Kremers hier "lees-, schrijf-, rekenen- en zangschool" gehouden, tegen betaling van een stuiver per week per leerling. Het schoolhouden gebeurde 's avonds en duurde ruim twee uur. Het aantal leerlingen bedroeg 12.'
(Uit: S.J.Th. Homan Een onwettige school en een niet-geadmitteerde onderwijzer in de negentiende eeuw, Ons Waardeel, 1982)
In verband met dit voorval kan het haast niet zonder betekenis zijn dat als getuigen bij het huwelijk van zoon Gerrit twee onderwijzers uit Zweeloo optraden.

OA: Harm Raterink, woont te Bruntink, zonder beroep, zoon van Gerrit Raterink, geb. 03.04.1768.

Aangifte van de nalatenschap wordt gedaan door Hindrik Raterink, landbouwer te Bruntinge en echtgenote Willemtje Karsten, Gerrit Raterink landbouwer te Erm en deszelfs echtgenote Jantje Jalving, Aaltje Raterink, gehuwd aan Jan Askes landbouwer te Gees en Albert Raterink landbouwer te Bruntinge. Harm Raterink in leven landbouwer te Bruntinge woonachtig, zonder testament overleden, had geen vaste goederen. De bovengenoemden erven.
Hindrik en Albert tekenen als Raterink en Gerrit en Aaltien als Ratering.
De burgemeester van Westerbork certificeert dat voorzover hem bekend Harm Raterink geen vaste goederen heeft nagelaten.
(Successiememories Meppel 1 Dec. Westerbork 9/6571) 
Raterink, Harm (I23)
 
89 Doopboek Coevorden: kd. van Jan Ratering gen. Arent. Ratering, Arent (I791)
 
90 Doopboek Coevorden: kind van Arent Geerts genaamd Harm. Ratering, Harm Arents (I751)
 
91 Doopboek Coevorden: kind van Harm Arents Ratering, Arent (I753)
 
92 Doopboek Coevorden: kind van Harm Raterink Raterink, Jan (I219)
 
93 Doopboek Coevorden: soon van Willem Ratering als vader. Raterink, Hindrik (I122)
 
94 Doopboek Coevorden: van Arent Geerts van de Lo waarbij geen naam is ingevuld. Voor deze doopinschrijving zijn twee kandidaten: Barentje en Hendrik. Ik heb gekozen voor Hendrik omdat hij met het patroniem Arents wordt vermeld, komende van de Loo en later als Ratering voorkomt in een testament. Maar ook Barentje (zie blz. ..) zou een goede kandidaat zijn. Zij trouwt 21 oktober 1729 in Amsterdam met Egbert van Aarden en is dan 27 jaar oud. De leeftijd klopt met de gedoopte van wie de naam onbekend is. Ook de naam van de moeder Aaltje, die uit de ondertrouwacte bekend is, kan kloppen want deze naam zien we naast Arent in twee gevallen weer terug bij de namen van kleinkinderen. Hoewel de ondertrouwacte vermeldt dat Barentje en Egbert uit Coevorden komen heb ik daar niets over hun kunnen vinden.

Trouwboek Coevorden:
'Den 14 Dito (Maay 1724) Hindrik Arents JM van de Loo met Geertijn Alberts van Dalen JD gecopuleert'.

Heerdtseden Coevorden 1743:
Lucas Holthuis schoenmaker eigen huis 2,
Corporaal Korf in de kamer 0,
Henderik Ratink in de Schuir van Holthuis 1

1744 idem

Testament 11 maart 1752:
Wij A. van Lijnen en Harmannus Wessels indertijd burgemeester van Coevorden, doen hiermee te weten dat zij verzogt zijn om te komen bij Hindrik Raterink en zijn huisvrouw Geertien Albers zijnde zij Geertien Albers ziekelijk dog bij haar verstand en memorie in alle deelen volkoomen magtig, nadat de man Hindrik Raterink sig de momberschap hadde ontslagen sijnde, Geertien Albers geassisteerd met E. Jan van Engen haare in deezen gekozen en geadmitteerd mombaar, de welke overdagt hebben de seekerheit des doods en de onzekere uure van dien, nadat als vooren haare zielen an God Almagtig bevoolen te hebben en haare ligchamen de aerde soo komen testateuren voornoemt over haare na te latene goederen te disponeren in manniere als volgt.
() en verklaren wij beijde testateuren elkanderen als van enen den anderen ofte den eersten stervende an de langst levende de tugt en vruchtgebruik van alle onze nalatenschap om hetzelve na lieflugst regt te hebben en te houden, mobiele en inmobiele goederen tegenwoordige en toecomende actien en crediten, gout silver gemunt en ongemunt, tinnen, () zullen niet uitgezonderd.
Dog beide testateuren willen en begeeren dat de langstlevende niet sal verpligt zijn om een inventaris an de erfgenamen over te geven.
Legateren zij testateuren an de armen binnen Coevorden een somma van tyn caroly gulden die na doode van ons beyde testateuren sal worden betaald an voornoemde armen.
() alle de goederen dewelke de langstlevende heeft nagelaten, bij sijn ofte bij haar overlijden, bij wederzijds naeste vrinden ofte erfgenamen half in half () worden gedeelt.
Legateert sij testatrice an haar nigte Engeltien Barkman bij mijn suster () van Egten veweckt, alle mijn goederen hetzij wollen linnen dat tot mijne lieve behoor sal hebben te genieten na mijn dood erffelijk.
Coevorden den 11 Maart 1752.
Dit is x Hinderik Raterink zijn handmerk x Geertien Albers handmerk.
Jan van Engen als mombaar.

6 December 1764:
Hendrik Ratering contesterend 5 Caroli gulden wegens resterende landhuir hadde gehad in de jare 1761 waartegen gedaagde comparerende zeggende dat het gewas op 't land staande door de annemers paarden van de fortificatie werken was opgegeten waarop is verstaan dat de geciteerde de op naaste vergaderinge sal hebben te bewijsen wat hem van ' t gewas was bedorven. (0116/6) 
Ratering, Hendrik (Arents) (I760)
 
95 Doopboek Coevorden: zn. van Gerrit Ratering en Aaltien Wesselink
OA: Raterink; overleed in het Weeshuis 56 (bron Familieboek Coevorden 3). De OA geeft een geb.dat. die na de doopdatum ligt.

Kerkenraadsboek N.H. Kerk Coevorden:
1788 den 14.8 is Hindrik Ratering op 't nieuw weer bij Jan Hombers te Dalen besteed voor 24 gulden een paar schoenen, 2 hemden en zijn eygen kleren te maken beginnende den 1 May 1789 en eyndigende den laatsten April 1790.
Bovenstaande voldaan en heeft Hindrik Raterink zijn uytset bekomen. Coevorden den 8 Maay 1790, Jac. van der Scheer.

Op 28.2.1800 heeft Hendrik Raterink te Dalen aangegeven een behuizinge te Coevorden, de Barakken, aangekogt van Kars van Tarel voor f 208, - 1 - 4.]
(Bron: OSA 1786 Coevorden)

Dalen 2.5.1800: Hendrik Gerrits Raterink, JM van Coevorden ondertrouwd Marregijn Zwiers, JD van 't Laar, met attestatie na 't Laar getrokken, aldaar getrouwd.
Kerkelijk huwelijk op 4 mei 1800 in Laar 'In den Huwelijken Staat zijn bevestigt, met attestatie, Hendrik Gerrit Ratering, jongeman van Coevorden en Margin Zweers, jonge dochter uit het Laar', 29 jaar oud.

Op 13.5.1800 leent Hindrik Raterink te Coevorden mede namens zijn vrouw 700 guldens van Kars van Tarel tegen 3 1/2 %. Onderpand is zijn huis en grond, staand en gelegen voor/aan de barakken bij de Vrieschepoort tussen de behuizingen van A. Borggraven en L. Slijffenboom.
(Bron: Schultengrechten, inv.nr.13, fiche 4+)

Voor het avondmaal gehouden 7 en 14 december 1800 met attestatie gekomen Hendrik Gerrits Raterink van Dalen

Haardstedenregister:
1804 1e Rot, in de stad
Hendrik Raterink, kleermaker.
In de kantlijn staat vermeld:
Dog in geringe omstandigheden (bij anderen staat soms: behoeftig).

Kohieren van vaste goederen 1807:
Een huys aan de Vriesse Poortje Barakken.

Nieuwe huisnummers in 1810 opgemaakt:
32 H. Raterink.

In een 'lijst der ingezetenen die in de gemeente Coevorden hunne eenige of voorname huisvesting houden 1825/1826' wordt vermeld bij nummer 32:
Hendrik Raterink, 25.07.1769, kleermaker.

In het Register der Volkstellingen staat vermeld:
1830
Vrieschestraat 32,
Raterink Hendrik, 61 jaa,r
Zijlstra Jan, 28 jaar,
Raterink Aaltje 22 jaar,
Zijlstra Margien 1 jaar,
Helms Jennegien, 45 jaar, geb. Emmelkamp.
1840
Tegenover de kazerne Molenblok 32,
Hendrik Raterink, 70 jr, kleermaker,
Jan Zielstra, 40 jr, schoemaker,
Hendrik Zielstra, 4 jr.

In het archief van de N.H. Gemeente van Coevorden bevindt zich een deurwaardersexploit d.d. 22.1.1842 waarin op verzoek van Geert Raterink te Coevorden aan Hendrik Raterink en Jan Zijlstra als vader van zijn zoon Hendrik, te Coevorden betaling van een obligatie wordt verlangd. Geert Raterink had deze schuldbekentenis aan de diaconie overgedragen. De schuld was Hendrik Raterink op 13 May 1800 aangegegaan tegen 3,5 % rente. Onderpand was zijn huis en grond staande en gelegen aan de Barakken bij de Vrieschepoort te Coevorden tusschen de behuizingen van A. Borggrave ? en Slijffenboom.
'Geert Raterink, wonend Koevorden als wettige houder van na te melden obligatie aan Hendrik Raterink, wonend te Koevorden en aan Jan Zijlstra wonend te Koevorden ouder/voogd van zoon Hendrik Zijlstra bij wijlen zijn vrouw Aaltien Raterink, dochter van Margien Zwiers echtgenoot van genoemde Hendrik Raterink en welk kleinkind dus is enige erfgenaam van zijn moeder en dus als representerende zijn grootmoeder zodanig kapitaal van 700 gulden als opgenoemde Hendrik Raterink mede caverende voor zijn huisvrouw op rente genomen heeft van Kars van Tarel wonend te Koevorden, die hetzelve heeft opgedragen en van welk kapitaal de schuldbekentenis is gepasseerd - Scholtus en geregistreerd.
Afschrift door mij deurwaarder aan ieder afzonderlijk gelaten.' 
Ratering, Hindrik (I32)
 
96 Doopboek Dalen
2 December gedoopt zoontje van Evert Pauls en Aaltien Ratering genaamd Gerrit geboren den 28 November 
Pauls, Gerrit (I166)
 
97 Doopboek Dalen 21 april 1743: Paul en Fennigje Lodewijks haar kind - Evert.
Wedn. van Geertijn Gerrits. Ook geschreven als Paulusse, Pouls en Pouwels.
Zoon Albert leeft verder als Ensing, zoon Hendrik als Raterink. Van zoon Gerrit geen verdere gegevens gevonden. Hij leeft nog op 29.06.1818. 
Ensing, Evert Pauls (I164)
 
98 Doopboek Dalen 26.01.1771: gedoopt Fennigje Dogter van Evert Paulusse en Geertje Gerrits. Pauls, Fennigje (I1507)
 
99 Doopboek Dalen 8 mei 1766: Gedoopt Grietje Dogter van Evert Paulusse Dalen en Geertje Gerrits.
Wordt genoemd als Grietien in een extract uit het sterfregister der Gemeente Dalen 29.6.1818. 
Pauls, Grietje (I794)
 
100 Doopboek Dalen:
Den 22 Januari gedoopt een zoontje van Evert Pauls en Aaltje Ratering uit Dalen, genaamd Albert, geboren 15 Januari 
Ensing, Albert (I165)
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Volgende»