Onze Familie
 Genealogie Ratering/k

Johannes Jacobus Slaterus

Mannelijk 1700 - 1745  (44 jaren)


Persoonlijke informatie    |    PDF

 • Naam Johannes Jacobus Slaterus 
  Geboren 29 mrt 1700  Zutphen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Geslacht Mannelijk 
  Beroep pred. te Goor 
  Overleden 01 mrt 1745  Goor Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Aantekeningen 
  • Predikant in Goor 1726-1745 (Versl. en meded. Ov. regt en gesch., 1940)
   MDCCXXVI. Den 3 Februarii ben ick als Predickant in de gemeente tot Goor Bevestigt: door mynen Amtgenoot Do. Zeno Meylinck: welcke by die gelegenheyt predickte oover Heb: 13:1. Des Nademidddaegs deede ick myn Intrereeden met de woorden van ? 27:4. Alles liep, God zy gedanckt nae wensch af.
   Anno Domini MDCCXXVIII Op den 17 May is ten overstaan van wederzijdse Vrynden een Christelyck Huwelyck gesloten Tussen My: Joh. Jac. Slaterus & Juffrouw Christina Geertruid Meilings Dochter van Hoseas Meiling: in zyn leeven Predickant alhier tot Goor: en Esyna Raterincks. Eheluiden.
   Aan Godes zegen Is 't al gelegen!
   MDCXXVII. Op den IV Juny: des woensdaegs nae den middag: ben Ick en Voorgemelde Juffrouw alhier tot Goor, in den huwelycken Staet bevestigt, door myn waerden Amtgenoot & nu veel gliefen broeder Do. Zeno Meiling. God den insteller des Huwelyx bevestige ons verder in de Liefde & Agtervolge dit Huwelyck met allerley geestelijcke en lighamelycke Zeegeningen!
   MDCCXXVII. Den 19 Juny de eerste geboorte dag van myn liefste geviert: Zy was geboren Den 19 Juny 1701. Zynde derhalven nu getreeden in het Zeevenentwintigste jaer haeres ouderdom. Zynde dus een jaer jonger als Ick. Hy, by wien geen beginzel der dagen nog eynde de Leevens is: wil ons nog drie mael zoo veel jaeren in zyn gunste bewaren!
   MDCXXIX. In July wierd myn Swager en amptgenoot Do. Zeno Meyling van hier Beroepen tot Professor Theologiae & Eerste Predikant tot Lingen en heeft den 11 September zyn Afscheids predickatie gedaan over Hebr. 13: 20, 21. Zedert dien tyd wierde dan Ouwdste Predikant alhier. De Heere doe by my als bij zyn Ouwdste, hier genade en hier namaels Heerlyckheyt.
   MDCXXX. De 20 Februarii is in plaats van mijn vertrocken swager wederom tot myn Medearbeider en amptgenoot in Gods huis beroepen Do. F.H. Monhemius S.S.M. Cand. tot Ligtenvoorde zynde dezelve verders na voorgaende Examen en approbatie door my met oplegginge de handen bevestigt op den 28 May zynde Pinxterdag: by welke gelegentheyt ick predikte over Psalm: 133. S.D.G.
   Goor. Anno MDCCXLV D. 1 Maert 's nachts omtrent Elf uur is mijn Zeer Waerde en Geliefde Man J.J. Slaterus nae eene langduurige en quijnende ziekte overlden tot de uiterste droefheid van mij nagelaetene Weduwe Christina Geertruid Meiling en van mijne vier kinderen. als Hoseas, Johannes Jacobus, Esina en Henricus.
   Hij wierdt begraeven in 't graf mijner Ouderen d. 10 derzelver maent, wanneer daegs tevooren zijnde d. 9 mijns mans lieve moeder Agathe Ronneboom Weduwe van wijlen Joh: Jac: Slaterus, nae een hevige borst Ziekte van vijf dagen, 's nagts tusschen twaelf en een, tot vermeerdering van onze Smerte en droefheit quam te overlijden. De Heere geeve, dat wij ons met een betaementlijke gelaetenheid aan Zijnen Heiligen Wille mogen onderwerpen!
   (Uit de aantekeningen van Johannes Jacobus Slaterus (1700-1745) en diens vrouw Christina Geertruid Meiling (1701-1780)).
   Levensbeschrijving van de onlangs overleden predicant (in Boekzaal der geleerde waerelt):
   Goor. Johannes Jacobus Slaterus, die gelijk wij in de vorige maand gemeld hebben, in Maart ll. hier gesotorven is, was geboren Zutphen den 29 Maart 1700 van Johannes Jacobus Slaterus, toen conrector en lector () in de welsprekendheid en historiŽn aldaar, en vervolgens rector te Kampen, geboortig van ZŁrich in Zwitserland; en van Agatha Ronneboom, dochter van den heer Johan Ronneboom, buurgemeester te Zutphen. Nadat de overledene met veel lof de lage scholen van Kampen doorgegaan was, werd hij de 5 Februari 1719 naar de Hoge Schole van Harderwijk gezonden, waar hij zijn leeroefeningen vlijtig voortzette, in de Hebreeuwse tale onder de heer Meijer, in de natuurlijke maar voornamelijk in de geopenbaarde godsdienst van de heer Cremer, en in de historiŽn en de aardbeschrijving onder de heer Rungius; totdat hij in Augustus 1722 de Hoge Schole verlaten hebbende, de volgende November te Zutphen geŽxamineerd en uit Rom. V, 1 gepredikt hebbende, geapprobateert; en onder het getal der opponenten van die classis aangenomen werd.
   Na omtrent 3 jaar doorgebracht te hebben net het verder voortzetten zijner studieŽn, en met op verschillende plaatsen te prediken, werd zijn Eerwaarde op den 17 October 1725 te Goor beroepen, met eenparigheid der stemmen der H.H. Borchmannen, Burgemeester en leden des kerkeraads.
   Te Deventer peremptoir geexamineerd, en ook met eenparigheid van stemmen tot den predikdienst toegelaten zijnde, werd zij Eerwaarde de 3 Februari 1726 in de gemeente Goor bevestigd door zijn ambtgenoot, de eerwaarde heer Zeno Meijling, tegenwoordig hoogleraar der godgeleedheid en eerste predikant te Lingen.
   ()
   In het volgend jaar begaf zijn Eerwaarde zich in den echtelijke staat met Juffr. Christina Geertruid Meyling, dochter den heer Hoseas Meyling in zijn leven predicant alhier (). Nalatende weduwe met 4 kinderen.
  Persoon-ID I1680  ratering/k
  Laatst gewijzigd op 24 aug 2011 

  Vader Johannes Jacobus Slaterus,   geb. ZŁrich (CH) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Moeder Agatha Ronneboom,   ovl. 09 mrt 1745 
  Gezins-ID F796  Gezinsblad

  Gezin Christina Geertruid Meiling,   geb. 19 jun 1701, Goor Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 25 jan 1780, Goor Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 78 jaren) 
  Getrouwd 17 mei 1727  Goor Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Kinderen 
   1. Johanna Slaterus,   geb. 14 mrt 1728, Goor Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 18 jun 1728, Goor Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 0 jaren)
   2. Hoseas Slaterus,   geb. 27 apr 1730, Goor Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 26 jan 1774, Goor Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 43 jaren)
   3. Johanna Elisabeth Slaterus,   geb. 06 mrt 1732, Goor Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 14 mrt 1734, Goor Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 2 jaren)
   4. Johannes Jacobus Slaterus,   geb. 14 jul 1735, Goor Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 03 jul 1785, Ootmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 49 jaren)
   5. Esina Slaterus,   geb. 11 nov 1738, Goor Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 09 aug 1796, Amsterdam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 57 jaren)
   6. Hendericus Slaterus,   geb. 23 jul 1741, Goor Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 12 apr 1777, Goor Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 35 jaren)
  Gezins-ID F714  Gezinsblad