Onze Familie
 Genealogie Ratering/k

Geertijn Rateringh

Vrouwelijk


Persoonlijke informatie    |    PDF

 • Naam Geertijn Rateringh 
  Geslacht Vrouwelijk 
  Doop 12 mrt 1684  Coevorden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Aantekeningen 
  • Doopboek Coevorden: 12 dito Kind gedoopt van Arent Geert, genaamd Geertijn jd.
  • Trouwboek Coevorden: den 20 Dito Hindrykus Scherman Burger JM getrout met Geertijn Raterink JDr.

   1753 Geertien Raterink is met een aantal anderen, onder wie H. Raterink, getuige in een geschil tussen de weduwe Ames en Juffr. Bartelings contra de weduwe Van der Scheer over het recht van voetpad over het aan laatste toebehorende erf Hulsvoord geheten.
   (Bron: Sch.Ger. Inv. Nr. 7 deel 8, fiche 37/38)

   In de schultenboeken staan enkele akten genoteerd. De eerste is doorgehaald en vervangen door een ander van dezelfde datum.
   (29.7.1767 Dezen wordt geroyeerd uit hoofde van den navolgende nadere obligatie Coevorden den
   29.7.1767
   Verschenen Geertien (doorgehaald en gewijzigd in Gerrit) Raterink en Aaltien Wesselink geass. met haar eheman wegens verschoten gelden aan ds. Anthony Camerling, pred. alhier en juffr. Margaretha A. van Staveren ehelieden schuldig te wesen 400 gld. tegen 3%. Onderpand haar halve huis en grond gelegen binnen Coevorden in de Oosterstrate tusschen de behuizingen van Jan Lieftinck en de wed. wijlen Jan van Engen. Harm Raterink verklaart zich in te laten als borge voor zijn zelfs zuster Geertien Raterink tegen onderpand van deszelfs saatveen gelegen in de Coeverse saatvenen tusschen Swier Jansen en Harm Wetten.
   Harm Raterink tekent met een handmerk.)
   (Bron: Sch.Ger. 9 fiche 22+)

   29.7.1767
   Geertien Raterinck wed. wijlen Hendricus Scheerman met haar broer Harm Ratering verklaart aan de weleerwaarde heer Anthony Camerlinks predicant alhier in kwaliteit als volmagt van de EE Golijna Maria en Meindert Scheerman, kinderen bij wijlen Jan Scheerman resp. erfgenamen van wijlen Hendricus Scheerman 400 guldens schuldig te wesen tegen 3%. Onderpand huis, hof en grond staand en gelegen binnen Coevorden in de Oosterstrate tussen de behuizing van Jan Lieftinck en de wed. Van Engen. Voorts vraagt Harm Raterink hem in te laten als borge voor zijn zuster met als onderpand zijn saatveen gelegen in de Coeverse saatvenen tussen Zwier Jansen en Harm Wellen.
   Geertien en Harm tekenen met een handmerk.
   (Bron: Sch.Ger. 9 fiche 22+)

   16.2.1773
   In persoon erschenen is de eerbaere Geertien Raeterink weduwe van Henricus Scheerman, zijnde geassisteerd met Derk Wijkijma momboir, sijnde de comparanten gesont gaande en staande haare verstandt.
   Edog alvorens daartoe tot de oprigting van haar Testament en deeze haare laatste wille te komen beveelt zij testatrice haar onsterfelijke ziel in de barmahartige handen Godts en haar lichaam door een eerlijke begrafenis aan de aarde.
   Verklaarde tot haar enige en universele erfgenaam te nomineren en te institueren haar Neef Gerrit Raeterink en deszelfs Huysvrouw Aeltien Wesselink en incas van der selven vooroverlijden haare kinderen, dan in leven.
   Coevorden de 16e Februari 1773.
   Dit handmerk x door de testatrice Geertien Raeterinck die verklaarde niet anders te kunnen schrijven getoogen is.
   (Archief Coevorden 0116/1037 blz. 337)
  Persoon-ID I171  ratering/k
  Laatst gewijzigd op 24 apr 2009 

  Vader Arent (Geerts) Ratering,   ovl. 02 jan 1706, Coevorden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Moeder nn 
  Gezins-ID F310  Gezinsblad

  Gezin Hindrykus Scheerman 
  Getrouwd 20 nov 1729  Coevorden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Gezins-ID F59  Gezinsblad