Henk Ratering's genealogische pagina's

Home Welkom Ratering/k actueel de Broekstreek Achtergrond


Inleiding

Genealogie

Mijn belangstelling voor mijn familiegeschiedenis werd gewekt toen ik eind 1996 op Internet een verre neef, Steve Ratering uit Amerika ontmoette. Zijn voorouders bleken in 1848 vanuit Sleen (Dr.) naar Michigan geƫmigreerd te zijn. Mijn voorouders kwamen in de gemeente Rolde (Dr.) terecht. In die gemeente ben ik ook zelf geboren, in Ekehaar. Het begin van onze familie ligt, voorzover ik heb kunnen nagaan, in Coevorden (Dr.). Een doorlopende familielijn heb ik kunnen vaststellen tot begin 1600. Zie hiervoor de genealogie van mijn familie. De naam Ratering gaat verder terug. Zo was er bijvoorbeeld in 1298-1304 bij Uffelte (Dr.) een Raterdingehus. Het gilderechtboek van de stad Groningen vermeldt in 1555 een Johan en in 1575 Hindrik Raterinck. In het Burgerboek Coevorden komt twee maal een inschrijving van Raterinck voor anno 1636.

Andere Ratering/k's

Bij mijn onderzoek naar de genealogie van Ratering/k kwam ik ook gegevens tegen over deze familienaam die niet in mijn stamboom pasten. Ik heb ze wel genoteerd en kon soms ook een (gedeeltelijke) stamboom produceren. Voor de juistheid kan ik wat minder instaan dan voor mijn eigen familiegegevens omdat ik me vooral hierop heb gericht.
Zo lukte het mij om een genealogie te maken van Henricus Raeterinck, die in de 17e eeuw burgemeester van Goor was. Ook kon ik vanuit o.a. kerkboeken een fragment-genealogie samenstellen van Geert Ratering uit Esche. Van zijn nazaten vestigden zich enkelen in Drenthe en in Amerika.
Tussen deze beide families en mijn eigen familie heb ik geen verwantschap kunnen vaststellen.

In het kader van de niet-verwante families moet ook het onderzoek worden genoemd dat Martin Ratering doet naar de familie Ratering, oorspronkelijk afkomstig uit Bocholt en daarna vooral in Gelderland wonend. Deze familie is RK.
Ook komt in Gelderland nog een familie Raterink voor, die zoals het lijkt geen verbinding heeft met de onderzochte families. Voorzover bekend is van deze familie geen genealogie gepubliceerd.

home