Kroniek van Ekehaar
Geschiedenis van een gehucht in het Dingspel Rolde

15e eeuw

Tydeken is de eerste Ekehaarder (1423) die in stukken voorkomt. Het betreft een geschil over de betaling aan de kinderen van Reyner Steginge. Omstreeks 1445 wordt Rolof Steging vermeld.  Steven ten Hove bezit grond in Ekehaar. Hij heeft blijkens een uitspraak van Pinksteren 1492 'de helft van Ekehaar' aan de dan overleden Johan Hidding verkocht. Steven then Hove (dezelfde?) procedeert 1469 tegen de kerk van Beilen over visserij.

1403 Oudste vermelding Etstoel
Een zaak tussen Lensen en de buren van Amen: de buren hebben gezworen dat het hun oude willekeur (regeling)  is, dus dient deze te gelden

1408 Sloot
Een zaak tussen die van Amen, van Rolde en Deurze met de uitspraak, dat elk die van een wetering (sloot) profiteert daarvoor ook verantwoordelijk is.

1423 Tydeken 't Ekehair
De etstoel behandelt een geschil tussen Tydeken 't Ekehair en Albert Campinge inzake de kinderen van Reyner Steginge.
Als de kinderen schade lijden zal Tydeken deze betalen.

1426 Ovinge
Een zaak tussen Helprick Uvinge, Wobben, zijn vrouw, aan de ene zijde en Ebbeken Ovinge aan de andere zijde met de uitspraak: Egbert mag binnen 3 weken  bewijzen aan de boeren van Amen, dat Coepe Ovinge, zijn broeder, dat het paard en de ossen 'gesat synt, soe is hy quijt ende doet hy dat nycht, soe is hie vellych'.

1435 Loon versus Amen
Een zaak tussen de buren van Loon en de buren van Amen - wordt verschoven naar de volgende lotting.

1444-1445 Ame buer
Ame buer
Egbert Coytes.
Hinric to Echthaer
Rolof Steging

(origineel)

1492 Hidding
De etstoel behandelt een geschil tussen Hendrik Hidding met zijn kinderen ter ene zijde en Johan Hidding met zijn moeder, broers en de vrouw van Hendrik en stiefkinderen aan de andere zijde. Zij hebben een geschil over de 'helft van Ekehaar' en de andere goederen. De uitspraak luidt dat Hendrik met zijn kinderen het erfgoed krijgt dat hij had toen hij met Aleyd trouwde. Aleyd krijgt datgene terug wat zij bij haar huwelijk inbracht. Alle onroerende goederen zullen voor de helft worden verdeeld. 
Omdat Johan Hidding, de vader van Aleyds kinderen, de helft van Ekehaar van Steven ten Hove had gekocht, zal Aleyd met haar kinderen Ekehaer erfelijk behouden. Heeft Hendrik daar met eigen geld aan meebetaald, wat hij moet bewijzen, dan krijgt hij zijn deel terug. Heeft Hendrik voor intrede in het klooster van zijn dochter geld uit gemeenschappelijk bezit meegegeven dan wordt hem de helft toegerekend. Op dezelfde zitting wordt er aan toegevoegd dat zij al het zaad en hooi scheiden zullen zoals ze dat met de tilbare levende goederen hebben gedaan. De verbetering van de behuizing te Ekehaar zal Hendrik of zijn kinderen niet toegerekend worden. Elk zal de rente van zijn meier van stond af aan buiten de verdeling houden.  (De Hiddings waren een belangrijke familie in Rolde, die tussen 1460 en 1518 drie schulten leverden. Welke de verwantschap met de familie in Ekehaar was is niet bekend. Kinderen van de broer van de 1608 overleden ette Bastiaan Hidding bezaten in 1630 erven in Ekehaar, Amen, Grolloo.)

Uit de uitspraak van 1492 volgt dat de familie Ten Hove, een adellijk grootgrondbezitter, voor 1492 land in Ekehaar had.