Henk Ratering's (genealogische) pagina's

Home Welkom Ratering/k actueel de Broekstreek Ratering/k varia


Project genealogie de Broekstreeek

Stamboomgegevens van families uit De Broekstreek: Ekehaar, Amen, Eleveld, Geelbroek en Eldersloo.

Deze gegevens zijn min of meer nevenprodukten van mijn historisch onderzoek naar deze plaatsen. Zie mijn Kroniek van Ekehaar. Om namen te kunnen duiden was het vaak nodig familieverbanden in kaart te brengen. Een genealogieprogramma is daarvoor een goed hulpmiddel. Zo ontstond er in de loop van een aantal jaren een bestand met meer dan 3000 namen.

Gezien het doel van mijn registratie, ondersteuning bij het onderzoek naar de geschiedenis, zijn de gegevens niet altijd compleet. Als een persoon van elders naar de Broekstreek kwam of als familievertakkingen zich elders voortzetten, dan is niet altijd in kaart gebracht wat zich buiten de Broekstreek heeft voltrokken. Had genealogisch onderzoek voorop gestaan dan zou daar wel naar zijn gekeken.
Gestreefd is naar de grootst mogelijke zorgvuldigheid, maar fouten zijn niet altijd te vermijden. Dat kan alleen al door verkeerd overnemen van brongegevens, maar ook door het trekken van onjuiste conclusies uit het gebruikte materiaal.

Informatie uit dit gegevensbestand is op aanvraag bij mij verkrijgbaar.

Bronnen: kerkboeken (DTOB), registers Burgerlijke Stand, DrenLias, Schultearchief Rolde, gepubliceerde genealogie├źn, bewoningsgeschiedenissen van Anderen, Loon etc.